OKULLARDA EZBERCİLİK BIRAKILIYOR

1960 - 1969 TARİHTEN KESİTLER

Eğitim sistemi en çok eleştrilen konulardan biri 1962 yılında ezbercilikten vazgeçmeye karar vermişiz.